Strona WWW

Profesjonalne leczenie i diagnostyka chorób układu oddechowego

Zespół domowego leczenia tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem prowadzi leczenie tlenem w warunkach domowych  przewlekłych, nienowotworowych chorób płuc w okresie niewydolności oddychania, przy pomocy koncentratora tlenu.

Przewlekła tlenoterapia domowa należy obecnie do rutynowo stosowanych metod leczenia przewlekłej niewydolności oddechowej. Wskazaniem do włączenia domowego leczenia tlenem jest znacznie obniżone ciśnienie parcjalne tlenu we krwi . Kwalifikacja do przewlekłej tlenoterapii odbywa się w ośrodkach domowego leczenia tlenem lub w szpitalu. Aby uzyskać korzystny wynik przewlekłej  tlenoterapii, pacjent powinien oddychać tlenem minimum 15 godz./ dobę, w tym przez całą noc i podczas wykonywania wysiłków.  Zazwyczaj zalecany jest niski przepływ tlenu, rzędu 1-3 l/min.

Z medycznego punktu widzenia nie ma sensu okazjonalne stosowanie tlenu.

Przed rozpoczęciem tlenoterapii chory musi przestać palić papierosy. Jest  to niezbędny warunek kwalifikacji do domowego leczenia tlenem.

 

Zespół Domowego Leczenia Tlenem działający w ramach NZOS Zdrowe Płuca,

realizuje  świadczenia w ramach kontraktu z NFZ,  użycza chorym koncentratory nieodpłatnie na czas nieograniczony. ZDLT  ma trzy miejsca wykonywania świadczeń: w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim  i w Sandomierzu.

W ośrodkach pracują zespoły lekarsko-pielęgniarskie, które stale opiekują się chorymi leczonymi tlenem w domu, mają z nimi stały kontakt telefoniczny.

 

REJESTRACJA  na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

  • w  godzinach pracy rejestracji
  • bezpośrednio u lekarza lub  pielęgniarki ( nr telefonów podano niżej)

 

ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
w Kielcach

Adres:
ul. Zagnańska 76/U9, 25-528 Kielce
tel. 41 230 93 51, FAX. 41 230 94 46
czynny w poniedziałki 15.00-18.00

lekarz Danuta Karcz specjalista chorób płuc
tel. 606 110 387
pielęgniarka Alicja Haber
tel. 694 242 139

ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres:
ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41/263 39 43
czynny środa 16.00-18.00

lekarz Robert Basiak specjalista chorób płuc

pielęgniarka Agnieszka Dragan
tel. 664 911 360

ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
w Sandomierzu

Adres:
ul. Dobkiewicza 10, 27-600 Sandomierz
tel. 15/832 06 42
czynny środa 15.00 – 17.00

lekarz Zdzisława Zelik- Klaus specjalista chorób płuc
tel. 603 527 229
pielęgniarka Alicja Haber
tel. 694 242 139

Zdrowe Płuca. NZOS. Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Alergologiczna, Zespół Domowego Leczenia Tlenem
ul. Zagnańska 76/U9
25-528 Kielce
 
tel:  41 230-93-51
fax: 41 230-94-46

Rejestracja:
poniedziałek - czwartek
8.00-18.00

NZOS ma kontrakt z NFZ.