Strona WWW

Profesjonalne leczenie i diagnostyka chorób układu oddechowego

Profilaktyka

Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej  "Zdrowe Płuca"  od kilku lat  realizuje  ogólnopolski   i  regionalny  "Program  wczesnego rozpoznawania i zapobiegania przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc  (POCHP)" dla mieszkańców Miasta Kielce i okolic.   

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc oraz Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Wspólnie organizowane są "Akcje Spirometryczne", w czasie których wykonujemy badania spirometryczne, połączone z konsultacją lekarską dla zgłaszających się dorosłych osób,  które chcą wykonać badanie.

Szczególnym dniem jest 14 października, w którym obchodzimy Polski Dzień Spirometrii.

Akcję prowadzenia badań w tym dniu i poprzedzającym tygodniu, nagłaśniają media.

Celem programu jest:

 • ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POCHP poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka, tj. osób powyżej 40 roku życia, które palą lub paliły papierosy co najmniej 10 lat.
 • poprawa dostępu do niezbędnych badań diagnostycznych, które wcześnie wykryją choroby układu oddechowego.
 • podniesienie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców regionu świętokrzyskiego na temat choroby POCHP i jej powikłań, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu.
 • poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców Kielc i okolic z uwzględnieniem jakości wdychanego powietrza bez dymu tytoniowego i innych zanieczyszczeń.
 • programem objęci są też bierni palacze tytoniu, powyżej 40 roku życia, mający typowe objawy POCHP.

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC  (POCHP)  jest pojęciem odnoszącym się do schorzeń poprzednio opisywanych jako przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedma płuc. Choroba powoduje postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe i w konsekwencji prowadzi do trudności w oddychaniu.

 • duszność, kaszel i odksztuszanie są wiodącymi objawami pochp
 • osłabienie struktur płuc wywołane przez pochp jest nieodwracalne i przewlekle postępujące
 • w Polsce choruje na POCHP 2 mln osób (ponad 5% społeczeństwa). Faktycznie ich liczba może być 3-krotnie większa z powodu braku rozpoznania. W Europie choruje  4-10% dorosłej populacji, na świecie choruje około 44 miliony osób
 • POCHP jest jedną z wiodących przyczyn zgonów, której częstość wzrasta na całym świecie. W Europie  umiera rocznie 200 000-300 000 ludzi, w Polsce 15 000 osób. Niemal połowa chorych umiera w ciągu 10 lat od chwili ujawnienia się choroby. 50% z tych osób to palacze papierosów.
 • POCHP nie można wyleczyć, celem terapii jest spowolnienie procesów prowadzących do zwężenia oskrzeli i złagodzenie  objawów choroby.  W ciężkiej postaci choroby, gdy dojdzie do obniżenia prężności tlenu we krwi stosuję się długotrwałą tlenoterapię, co wpływa korzystnie   na przebieg choroby i przedłuża życie.
 • chorobie można zapobiegać, poprzez pomoc osobom palącym w zaprzestaniu palenia tytoniu; aktywnym stosowaniu strategii ograniczającej rozpoczynanie palenia przez dzieci i młodzież.
 
 
 
 
 
Zdrowe Płuca. NZOS. Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Alergologiczna, Zespół Domowego Leczenia Tlenem
ul. Zagnańska 76/U9
25-528 Kielce
 
tel:  41 230-93-51
fax: 41 230-94-46

Rejestracja:
poniedziałek - czwartek
8.00-18.00

NZOS ma kontrakt z NFZ.